Video giới thiệu về nền tảng VNTIS Beauty Care

Ứng dụng VNTIS Beauty Care là nền tảng đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ cho các nhà phân phối, cộng tác viên dễ dàng xây dựng hệ thống bán hàng tự động với số vốn đầu tư ban đầu 0 đồng, Với mục tiêu xây dựng một cộng đồng kinh doanh và tạo thu nhập thụ động với rủi ro tối thiểu nhất.

Chia sẻ
Chat